Coaching

CARPER coacht bij vragen die te maken hebben met (persoonlijk) leiderschap, samenwerking met anderen, energie en loopbaan. Coachvragen kunnen bijvoorbeeld zijn: welke volgende loopbaanstap past het beste bij mij? Waarom ben ik na een vergadering met mijn managementteam altijd zo moe? Waarom vind ik het lastig om te gaan met weerstand? Hoe ga ik om met verschillende belangen en perspectieven in mijn organisatie?

Ook bij coaching zijn drijfveren vaak het vertrekpunt. Met behulp van een drijfverenprofiel of op een andere geschikte manier stellen we gezamenlijk vast wat de kernvraag is en kiezen we een passende aanpak. Altijd is het uitgangspunt dat door inzicht in de grondslag van gedrag ruimte ontstaat om echte veranderingen te realiseren en de eigen talenten nog beter te benutten.

‘IK HEB CAROLINE LEREN KENNEN ALS IEMAND DIE MIJ BIJ DE ONTWIKKELING VAN MIJN LEIDERSCHAP PRECIES DE JUISTE VRAGEN STELT EN MIJ OP EEN BEELDENDE MANIER DE SPIEGEL VOOR HOUDT. ZE IS BETROKKEN EN HAAR STIJL IS ENTHOUSIAST EN INSPIREREND. DE MANIER WAAROP ZE MIJ  ANTWOORDEN EN OPLOSSINGEN LAAT VINDEN – MET WOORDEN, BEELDEN EN TEKENINGEN – MAAKT DAT MIJN LEERPUNTEN HELDER WORDEN EN ZET MIJ AAN TOT ACTIE’

Femke Riesewijk, afdelingshoofd afdeling Ruimtelijk Beleid en Advies, gemeente Gouda

Opdrachtgevers

Gemeente Gouda, Gemeente Katwijk, Nederlandse Museumvereniging, Bijbels Museum, Carpentier Mooren, Radboud UMC