Spiral Dynamics

De term ‘drijfveren’ staat centraal in de theorie van Professor Clare Graves (1914-1986). Deze Amerikaanse hoogleraar heeft een model ontwikkeld dat in kaart brengt wat mensen beweegt in hun keuzes en ontwikkeling. Via onderzoek naar deze drijfveren (of waarden) ontstaat een beeld van de manier waarop mensen denken en van datgene waar ze energie van krijgen of juist verliezen. Twee van Graves’ studenten, Edward Beck en Christopher Cowan, hebben zijn theorie verder uitgebouwd en wereldwijd bekend gemaakt onder de naam Spiral Dynamics.

Energy Drives

Energy Drives® is een instrument dat drijfveren van teams en individuele medewerkers zichtbaar maakt. Aan de hand van een vragenlijst, gebaseerd op Spiral Dynamics, maakt Energy Drives een genuanceerd profiel, dat laat zien waar kansen en aandachtspunten liggen: welke rollen passen goed  bij je? Welke communicatie stijl spreekt jou aan? Waar verlies je energie? Wat betekent dat voor jouw leiderschap, loopbaankeuze of taak? In teamprofielen wordt helder hoe groepen het beste samenwerken en welk type leiderschap daarop aansluit.

TA

Transactionele Analyse (TA) is een door Eric Berne ontwikkelde theorie over de manier waarop mensen hun persoonlijkheid ontwikkelen en tot uiting laten komen in hun gedrag. Vaak zijn oude patronen nog altijd van invloed op onze manier van reageren en communiceren. TA geeft op een heldere manier inzicht in die patronen en biedt handvatten om jezelf bij te sturen wanneer dat in het ‘hier en nu’ nodig en passend is. TA kan je bovendien helpen om ook anderen bewust(er) te maken van hun vermogen om verantwoordelijkheid te nemen en in beweging te komen.

Systemisch werk

Systemisch werk is een vorm van begeleiding waarbij het familie en/of organisatiesysteem en jouw plek daarin centraal staan. Belangrijk in systemisch werk is de zogeheten ‘opstelling’, voor het eerst toegepast door Bert Hellinger. Met behulp van representanten worden systemen, thema’s en knelpunten neergezet en onderliggende mechanismen blootgelegd. Dat levert nieuwe keuzemogelijkheden op. Je wordt je ervan bewust dat je de geschiedenis niet kunt veranderen, maar wél de manier waarop je daarmee omgaat.