Visie en werkwijze

Groeien: wortels, schaduw, licht en voeding!

Contact met jezelf en verbinding met anderen: dat is volgens CARPER de meest krachtige basis voor persoonlijke groei, werkresultaten en een gezonde ontwikkeling van je organisatie. Dat klinkt fraai, maar het betekent natuurlijk pas echt iets als je er ‘handen en voeten’ aan geeft.

Voor CARPER houdt dat in: stil durven staan bij wat er werkelijk speelt, bij jou zelf en bij de ander(en), óók onder de oppervlakte. Met gevoel én verstand kijken naar de achtergrond van gedrag, en van wat er gebeurt tussen mensen. De diepgang niet schuwen: op onderzoek gaan naar (oude) overtuigingen, naar de ‘wortels’ van waaruit patronen zijn gegroeid. De schaduwkanten van die patronen benoemen en de weg vrijer maken. En ook: de ’groeizame’ aspecten belichten: kwaliteiten, positieve energie. Ervaringen en inzichten die je zo opdoet vertalen naar ‘voeding’ voor je doen en laten in het hier en nu. Concreet en toepasbaar.

De trainingen en coachings die CARPER vanuit deze benadering aanbiedt zijn persoonlijk én praktisch, diepgaand én nuchter. Ze vragen om openhartigheid, de bereidheid om het contact en ‘de dingen’ echt aan te gaan, en soms ook om dapperheid. Van jou als persoon, van jullie als team, én van CARPER als partner en gids in je groeiproces.

Trainen
Coachen